Nahláste a zmeňte chyby v mapách

Firma NAVTEQ  rieši opravy  v mapách cestnej siete prostredníctvom viac ako 80.000 rôznych zdrojov , vrátane využitia znalostí 100 miliónov užívateľov máp NAVTEQ.  Pred samotnou zmenou  sa vždy overuje správnosť zistenej skutočnosti a to je kľúčový prvok kvalitných máp NAVTEQ.

Dáta získane od verejnosti sa stávajú čoraz dôležitejším faktorom na zachovanie presnosti údajov v mieste, odkiaľ  boli zozbierané. Tú platí čím viac dát, tým kvalitnejšie mapy a menej chýb v nich.

NAVTEQ  Map Reporter je on-line nástroj pre navrhovanie zmien v mapách ,  ktoré vďaka tomu ostávajú aktuálne a zhodujú sa s reálom. Aplikácia umožňuje  získať  jasné  a  včasné spätné väzby od ľudí, ktorí používajú  mapy NAVTEQ.  Systém overuje každý zadaný záznam a legitímne rozdiely  následne opraví  v databáze.  Aktualizované údaje sú poskytnuté  zákazníkom v nasledujúcom štvrťroku  v rámci nových vydaných  máp.

Samotný proces nahlásenie uprav je rýchly a jednoduchý.  V piatich krokoch pomocou on-line nástroja pre komunikáciu  s mapou NAVTEQ,  zadá užívateľ  presnú polohu a navrhne príslušnú aktualizáciu alebo opravu.

Systém nájdete na stránke:  www.mapreporter.com

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

9 − 6 =