Google Maps Coordinate : systém pre lokalizáciu a monitorovanie zamestnancov

Spoločnosť Google ponúka možnosť monitorovať a koordinovať zamestnancov vďaka  novému nástroju Google Maps Coordinate. Existuje mnoho odvetví, kedy zamestnanci pracujú v teréne, pričom sú im prideľované zákazky podľa aktuálnej potreby. Väčšinou sa jedná o servisných technikov, ale niektoré spoločnosti pružne reagujú vyslaním obchodného zástupcu aj na základe predbežého dopytu. Presne v týchto prípadoch sa môže hodiť systém, ktorý nájde podľa GPS najbližšieho pracovníka a zákazku mu pridelí. Ten potom môže priebežne informovať o jej plnení.

Google Maps Coordinate by mal byť dostupný od 1. septembra za cenu 15 dolárov za jedného zamestnanca v systéme mesačne. Má mať API umožňujúce integráciu s väčšinou firemných informačných systémov.

[youtube width=“600″ height=“344″]http://www.youtube.com/watch?v=0fluKWYRC_w[/youtube]

Google Maps Coordinate má  desktopovú správu a podobu mobilné aplikácie pre zamestnancov v teréne.

Tí môžu:

Zdieľať svoju polohu: K tomu sú využívané Google Maps. Problém nie je ani s lokalizáciou zamestnancov vo vnútri budov s pomocou Google Indoor Maps ( Zatiaľ sa to týka len vybraných miest v USA, Švajčiarsku a Japonsku).

Nahrávať dáta: Týka sa predovšetkým druhu úlohy a miery jej splnenia. Google Maps Coordinate dovoľuje prispôsobiť kategórie, ktoré zamestnanci potrebujú.

 Dispečer v kancelárii môže:

Vytvárať tímy: Môže pridávať členov  jednotlivým tímom a sledovať ich polohu na mape.

Riadiť jednotlivé úlohy: Možno jednoducho zadávať úlohy najbližším a najkompetentnejším osobám v okolí.

Zhliadnuť lokácie zamestnancov a ich splnené úlohy: Systém by mal poskytnúť dáta pre vytváranie zodpovedných rozhodnutí podľa potrebnosti jedincov v určitých lokáciách. Tímy a ich vykonanú práce možno na mape ľahko vizualizovať.

Zdroj: http://google-latlong.blogspot.co.uk
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

eight + 6 =